Reklamácie

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby ("Reklamácie")

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi emailom na info@klenotky.sk oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu. Do emailu treba uviesť meno, priezvisko, číslo objednávky, a akým spôsobom sa chyba prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

V prípade uplatnenia reklamácie si prosím stiahnite následnovný reklamačný formulár. Vyplňte ho a spolu s reklamovaným tovarom zašlite na nižšie uvedenú adresu.

Tovar prosím následne po dohode odosielajte Doporučene  najlepšie v poistenej obálke (možné zakúpiť na pošte) alebo v bublinkovej obálke (na vlastné náklady). Nezabudnite priložiť k tovaru, ktorý chcete vrátiť faktúru alebo iný doklad o zaplatení. V žiadnom prípade neodosielajte tovar na dobierku.

Reklamovaný tovar zasielajte na adresu Klenotky s.r.o., Pittsburgská 2971/12, 010 08 Žilina.

Predmet reklamácie

Za predmet reklamácie sa považujú len výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie výrobku, vypadnutie kamienkov, poškodenie zapínania v dôsledku neopatrnej manipulácie, roztrhnutie, zlomenie šperku, zošúchanie pozlátenia, mechanické poškodenia, nárazmi či chemikáliami, kozmetikou poškodené pozlátenie.

Ak sa dodržiavajú všetky zásady (starostlivosť o šperky), šperky by si mali zachovať dlhotrvajúcu životnosť. Snažíme sa Vám poskytnúť čo najlepší servis, preto v prípade reklamácie sa Vám budeme snažiť výjsť maximálne v ústrety, ak bude opodstatnená.

Ak Vám vypadne kamienok a zachováte si ho, v rámci reklamácie Vám ho vsadíme naspäť.

U niektorých ľudí sa môže výnimočne objaviť alergická reakcia, prípadne zafarbenie pokožky pri kontakte so šperkom, čo nie je chybou materiálu a preto táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu.

 

 

 

 

 

Ďakujeme za Vašu priazeň (viac tu)

Zavolajte nám, radi Vám pomôžeme. Stlačte tlačidlo.
+421 948 668 662